Maiko Marine Promenade

Akashi Kaikyo Bridge : ปล่อยให้ใจได้พักชวนไปนั่งรับลมเย็นริมสะพานอาคาชิไคเคียวในโกเบ
ชวนไปชิลและชมพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นและตกดินสุดโรแมนติกที่สะพานอาคาชิ ไคเคียว (Akashi Kaikyo Bridge) สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก