OARAI ISOSAKI SHRINE

5 สถานที่เด็ดใน “โออาไร” เมืองท่าน่าเที่ยวใกล้โตเกียว (นิดเดียวเอง)
จากเมืองท่าที่เคยถูกมองเป็นทางผ่านในวันนั้น กลายเป็นเมืองท่าแสนน่ารักคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปี ไปโออาไรด้วยกันนะ : )
ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในโออาไร ที่ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ : )
ไปที่ไหนใครๆ ก็อยากดูพระอาทิตย์ ที่นี่เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดในเมืองโออาไร จ.อิบารากิ ที่ควรไปเยือนสักครั้ง