Iyoshi Cola

Iyoshi Cola : คราฟต์โคล่าแห่งแรกของโลกที่ชิบูย่า
Iyoshi Cola แบรนด์คราฟต์โคล่าแห่งแรกของโลก โดยสืบทอดสูตรกว่า 100 ปีจากคุณปู่ซึ่งเป็นนักปรุงยาแผนญี่ปุ่นโบราณ กับสาขาใหม่ล่าสุดที่ย่านชิบูย่า