Japanese Cuisine

Japanese Food Supporter : ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองว่านำเข้าวัตถุดิบจากญี่ปุ่นจริง
เห็นสัญลักษณ์ Japanese Food Supporter เมื่อไรก็มั่นใจในด้านคุณภาพและรสชาติของวัตถุดิบได้ว่านำเข้าราวกับได้นั่งกินอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆ