สัตว์เลี้ยงที่ญี่ปุ่น ตายแล้วไปไหน?
สัตว์เลี้ยงถือเป็นสมาชิกในครอบครัว เราต้องดูแลให้ดีที่สุดแม้ในวันที่การลาจากมาถึง