Take Out

KICHIJOJI : Inokashira Park เดินไป กินไป ตามหาร้านอร่อยในคิชิโจจิ
เดินเล่น ชมสวน หาร้านของกินอร่อยๆ แล้วถีบเรือหงส์ในตำนานกันที่สวนสาธารณะอิโนะคะชิระ (Inokashira) ในย่านคิชิโจจิ (Kichijoji)