Take Out

KICHIJOJI : Inokashira Park เดินไป กินไป ตามหาร้านอร่อยในคิชิโจจิ
เดินเล่น ชมสวน ดูงานศิลปะ แล้วถีบเรือหงส์ในตำนานที่ทำให้ชายหญิงต้องเลิกกัน!