Take Out

Inokashira Park in Kichijoji : เดินตามหาของอร่อยไปนั่งปิกนิกที่สวนอิโนะคะชิระในย่านคิชิโจจิ
เดินเล่น ชมสวน หาร้านของกินอร่อยๆ แล้วถีบเรือหงส์ในตำนานกันที่สวนสาธารณะอิโนะคะชิระ (Inokashira Park) ในย่านคิชิโจจิ (Kichijoji)