Jelly Rocket

Jelly Rocket | สามสาวเลือดใหม่ แห่งแวดวงดนตรีนอกกระแสเมืองไทย
จากสามสาวผู้รักในเสียงดนตรี กลายมาเป็นวงดนตรีนอกกระแสขวัญใจวัยรุ่นไทย