New year

Dezomeshiki in Kinosaki : งานฉลองปีใหม่ของเหล่านักผจญเพลิงที่คิโนะซากิออนเซ็น
เดโซเมะชิกิ (Dezomeshiki) งานฉลองปีใหม่ของเหล่านักผจญเพลิงที่จัดขึ้นทั่วญี่ปุ่นอย่างตระการตาที่ Kinosaki Onsen ก็จัดได้ยิ่งใหญ่ ทรงพลัง น่าไปชมกับตาสักครั้ง