Amanohashidate

Kyoto Tango Railway : ฟื้นฟูความเหงาของทางรถไฟสายเก่าให้เป็นขบวนรถไฟชมวิวทะเลแสนโรแมนติก
เปลี่ยนสายรถไฟที่เคยเงียบเหงาให้กลายเป็นรถไฟแสนโรแมนติก Kyoto Tango Railway ที่น่าชวนใครบางคนไปนั่งพูดคุย พลางชมวิวทะเลเกียวโตระหว่างทาง
Amanohashidate: ทอดสะพานสู่สรวงสวรรค์ที่หาดทรายขาวอามาโนะฮาชิดาเตะในเกียวโต
'Amanohashidate' จุดชมวิวที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณ ประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี และมีชื่อปรากฏอยู่ในบทกวีโบราณ