Morioka Jajamen

Food in Iwate : 8 อาหารท้องถิ่นต้องกินที่อิวาเตะ
อิวาเตะ จังหวัดที่มี "อาหาร" ท้องถิ่นชื่อดังเป็นเมนูเส้นมากมาย เช่น วังโกะโซบะ โมริโอกะเรเมน โมริโอกะจาจาเมน มิยาโกะราเมน อิโสะราเมน ฯลฯ