Muzina

planeta ORGANICA : แบรนด์ผ้าญี่ปุ่นที่มีจุดเริ่มต้นจากเชียงใหม่ กับความตั้งใจสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจผู้คนและโลก
ทำความรู้จักแบรนด์ผ้าญี่ปุ่นสโลว์แฟชั่นที่มีจุดเริ่มต้นจากเชียงใหม่ planeta ORGANICA ด้วยความตั้งใจทำร้ายโลกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้