History

Toyooka Bag : ประวัติโทโยโอกะเมืองแห่งกระเป๋า และช่างกระเป๋าสานหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น
เมืองโทโยโอกะในจังหวัดเฮียวโงะ เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องกระเป๋า ที่นี่ผลิตกระเป๋ามากเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น และยังมีช่างทำกระเป๋าสานเพียงหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นด้วย
Kinosaki Onsen : ครบรอบ 1,300 ปี หมู่บ้านออนเซ็นเก่าแก่คิโนะซากิ
คิโนะซากิออนเซ็น (Kinosaki Onsen) อายุครบ 1,300 ปี ในปี 2021 นี้แล้ว โดยพระสงฆ์จากวัดออนเซ็นจิออกมาสวดมนต์ไล่โควิด เรียกขวัญกำลังใจกลับคืนสู่หมู่บ้าน