Gachapon

จะใหญ่ไปไหน!? ตู้กาชาปองยักษ์สูง 6 เมตร
เตรียมเงินให้พร้อม แล้วไปตะลุยตู้กาชาปองที่ใหญ่ยักษ์ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น!!!