Seizo Tashima

Hachi & Seizo Tashima Museum of Picture Book Art มิวเซียมหนังสือภาพศูนย์กลางชุมชนเมืองโทคามาจิ
เปิดโลกแห่งจินตนาการไปกับ Hachi & Seizo Tashima Museum of Picture Book Art มิวเซียมหนังสือภาพ โดย Seizo Tashima ที่เปลี่ยนโรงเรียนร้างให้กลายเป็นพื้นที่สุดสร้างสรรค์ในจังหวัดนีงาตะ