Mr. Friendly Cafe

Ebisu I’m Hungry : ชวนแวะ 3 ร้านสำหรับคนชอบเดินเล่นหาของอร่อยไม่ไกลจากสถานีเอบิสึ
ชวนไปชิมความอร่อยกับ 3 ร้านเน้นๆ ทั้งของคาวของหวาน ไม่ว่าจะเป็นมื้อหนักหรือของว่างยามบ่าย แถวบริเวณสถานีเอบิสึ (Ebisu Station) ในกรุงโตเกียว