Hankyu Railway

Hankyu Railway : “รถไฟฮันคิว” รถไฟราคาประหยัด หัวใจของคันไซ
ชวนมาทำความรู้จักรถไฟฮันคิว (Hankyu Railway) รถไฟในแถบภูมิภาคคันไซที่ดูภายนอกขรึมและเรียบๆ แต่ใครจะรู้ว่าจุดนั้นแหละคือเสน่ห์ที่แท้จริงของรถไฟฮันคิว