West Japan Railway

เริ่มให้บริการแล้ว! รถไฟขบวนพิเศษ “SUPER NINTENDO WORLD” โปรโมทโซนเครื่องเล่นใหม่ของ USJ
USJ เปิดตัวรถไฟขบวนพิเศษ “SUPER NINTENDO WORLD” ในธีมมาริโอ้และผองเพื่อนที่จะมาเรียกรอยยิ้มทุกคนก่อนการเปิดตัวของโซนเครื่องเล่นใหม่ในสวนสนุก