Toshimaen

Toshimaen Station: รวมสถานที่เที่ยวใกล้สถานีโทชิมะเอ็นในโตเกียว
สถานที่ซึ่งเหมาะแก่การพาครอบครัวไปพักผ่อน โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร คาเฟ่ สวนสนุก ร้านของกระจุกกระจิก ทุกเพศทุกวัยเพลิดเพลินได้ที่นี่ 'Toshimaen'