Hibiya Okuroji

Hibiya OKUROJI : แหล่งช็อปและชิมแห่งใหม่ใต้สะพานอิฐแดงอายุ 100 ปีในกรุงโตเกียว
"Hibiya OKUROJI" แหล่งการค้าเปิดใหม่ใต้สะพานอิฐแดงในกรุงโตเกียวที่รวบรวมร้านค้าและร้านอาหารขึ้นชื่อมาไว้ที่เดียวกัน เปิดให้บริการตั้งแต่ 10 กันยายน เป็นต้นไป!