Tokyo Hikari Guesthouse

อยู่เหมือนบ้านในย่านโก้ของโตเกียว
มันคงจะดี หากการไปพักในสถานที่ไม่คุ้นเคย แต่กลับให้ความรู้สึกคุ้นใจราวกับได้พักอาศัยอยู่ที่บ้าน