kokoro

Kokoro x Wasabi: เชนร้านอาหารญี่ปุ่นในอังกฤษ
แนะนำเชนร้านอาหารญี่ปุ่นสุดฮิตในอังกฤษกับร้าน 'Kokoro' และร้าน 'Wasabi' ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบเร่งด่วน ที่กำลังเป็นที่นิยมในซีกโลกตะวันตก !