Korankei

5 สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีญี่ปุ่น จัดว่าเด็ด!
พักผ่อนและหาทริปเที่ยวสำหรับวันหยุดปลายปี ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีกันที่ 5 สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีญี่ปุ่น ที่เราคัดมาแล้วว่าเด็ด !