Lupin the 3rd

Hamanaka Lupin : เมืองแห่งจอมโจรลูแปงในฮอกไกโด
เมืองฮามานากะ (Hamanaka) เมืองเล็กๆ ในจังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido) บ้านเกิดของมังกี้พันช์ผู้แต่ง Lupin the 3rd ซึ่งมีกลิ่นอายของจอมโจรลูแปงเต็มเปี่ยม