NOJIYA

“เด็กเส้น” ตามรอยราเมนร้านเด็ดในกรุงเทพฯ
อาการราเมนริซึ่มทำให้ผมต้องกลับมาตระเวนกินราเมนตามร้านต่างๆในกรุงเทพฯ อย่างบ้าคลั่ง ราเมนของญี่ปุ่นที่ไหนๆก็อร่อยไม่เป็นรองใคร ใครที่เป็นสาวกราเมนนี้ ตามผมไปซู้ดเส้นให้ดังสนั่นกันเถอะครับ