Aurora Umbrella

Wpc. x Huis Ten Bosch : ชวนเดินเล่นบนถนนสีรุ้งที่จะเปล่งประกายด้วยร่มออโรร่า 700 คันที่สวนสนุกใหญ่ที่สุดในคิวชู (สิ้นสุดแล้ว) 
สัมผัสความงามของถนนร่มสีรุ้งจากแบรนด์ Wpc. ใน Huis Ten Bosch สวนสนุกขนาดใหญ่ในจังหวัดนางาซากิ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2021