Prabda Yoon

Prabda Yoon | ผ้าใบผืนใหม่ของ คุ่น-ปราบดา หยุ่น
ชวนคุยกับ 'ปราบดา หยุ่น (Prabda Yoon)' ในวันที่เขาตัดสินใจเดินทางใหม่ที่เขาไม่คุ้นชิน โดยการแบกหน้าที่ของการ ‘กำกับ’ ภาพยนตร์เอาไว้