Ekiben

ข้าวหน้าเนื้อรถไฟในตำนาน อร่อยละมุน เป็นบุญลิ้นมากๆ
'Beef Domannaka' หรือข้าวหน้าเนื้อ ข้าวกล่องรถไฟในตำนาน ทีี่ทำมาจากเนื้อวัวระดับเทพของจังหวัดยะมะงะตะ!