Coca-Cola

Coca-Cola CLEAR เปิดตัวโค้กใส น้ำอัดลมไร้สีเจ้าแรกในญี่ปุ่น
Coca-Cola ส่งโค้กสีใส ไร้แคลอรี วางจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น