Seijin no Hi

โตขึ้นอยากเป็นอะไร โตขึ้นอยากเป็นผู้ใหญ่
‘โตขึ้นอยากเป็นอะไร’ คำถามยอดฮิตติดปาก ถามง่ายๆ แต่ตอบไม่ง่ายเอาซะเลย