Japanese Packaging

ฟังก์ชันความดีงามของแพ็กเกจจิ้งญี่ปุ่น (ไม่ได้มีดีแค่สวย)
'แพ็กเกจจิ้งญี่ปุ่น' ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์สวย ในเรื่องฟังก์ชั่นของการใช้งาน ญี่ปุ่นก็สามารถออกแบบแพ็กเกจจิ้งได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้ดีเช่นกัน
ดื่มจนหมดแล้วเราจะได้พบกัน ภาพอนิเมะบนขวด ‘คาลพิส’ ดีไซน์ใหม่ที่น่ารักจนอยากซื้อมาเก็บ! 
คาลพิส (Calpis) ญี่ปุ่นเปิดตัวฉลากใหม่ให้โดนใจวัยรุ่นด้วยด้วยภาพอนิเมะช่วงชีวิตหลังเลิกเรียนในอิริยาบถต่างๆ พร้อมกิมมิกน่ารักที่ต้องดื่มจนหมดถึงจะเห็นภาพ