Hakone Free Pass

Hakone Free Pass : ฮาโกเน่ฟรีพาสใบเดียวตะลุยเที่ยวได้ทั่วเมืองฮาโกเน่
เที่ยวเมืองฮาโกเน่ (Hakone) เมืองน่ารักๆ ไม่ใกล้ไม่ไกลจากโตเกียว ด้วย Hakone Free Pass พาสที่จะช่วยให้การเดินทางของคุณแฮปปี้มากยิ่งขึ้น