Kobe Match Corporation

hibi : ก้านหอมอโรมา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการจับมือกันระหว่าง 2 ช่างฝีมือเก่าแก่แห่งเฮียวโงะ
ทิ้งตัวไปกับความหอมละมุนจาก “hibi” แบรนด์ผลิตภัณฑ์ก้านหอมอโรมาที่ได้ 2 ช่างฝีมือเก่าแก่แห่งเฮียวโงะมาร่วมคอลแลป เพื่อให้สามารถเอ็นจอยกับความหอมได้ทุกที่ทุกเวลา