Taxi ญี่ปุ่นโฉมใหม่เริ่มให้บริการแล้วทั่วประเทศ
แท็กซี่ญี่ปุ่นปรับปรุงรูปแบบใหม่ในนาม "Toyota JPN Taxi Concept" พร้อมตอบโจทย์ผู้ใช้งานหลากหลายต้อนรับโตเกียวโอลิมปิก 2020 (Tokyo 2020 Summer Olympics)