Tokyo Midtown DESIGN TOUCH

Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2018 | ศิลปะจากโลกอนาคตในสวนกลางกรุงโตเกียว (สิ้นสุดแล้ว)
นิทรรศการศิลปะประจำฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งปีนี้มาในธีม “ไอเดียแห่งอนาคต” 19 ตุลาคมนี้!