Cafe in Yamanashi

Cafe Near Lake Kawaguchi : 7 คาเฟ่แนะนำในแถบทะเลสาบคาวากุจิโกะ จังหวัดยามานาชิ
แนะนำ 7 คาเฟ่ น่าไปไม่ใกล้ไม่ไกลจาก ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ที่จะให้คุณได้ใช้เวลาพักผ่อน จิบกาแฟ พร้อมๆ กับสัมผัสบรรยากาศใกล้ทะเลสาบสุดโรแมนติก
Best Peach Parfait in Yamanashi : 8 คาเฟ่ในจังหวัดยามานาชิที่มีพาร์เฟต์พีช
8 คาเฟ่ที่มี พาร์เฟต์พีช ที่ใช้พีชทั้งลูกฉ่ำๆ จากจังหวัดยามานิชิซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตลูกพีชรายใหญ่ในญี่ปุ่นและยังเป็นลูกพีชที่หวานที่สุดอีกด้วย