Saga International Balloon Fiesta

Saga International Balloon Fiesta มองจนเพลินดูไปก็น่าลอยตามที่เทศกาลบอลลูนนานาชาติซากะ
หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้ง เที่ยวงาน Saga International Balloon Fiesta เทศกาลบอลลูนนานาชาติประจำจังหวัดซากะ ในภูมิภาคคิวชูกันเถอะ !