Toyokawa

YORU MO-DE : เทศกาลการสักการะเทพอินาริรูปแบบใหม่ด้วยศิลปะการใช้แสง ที่วัดโทโยคาวะอินาริ จังหวัดไอจิ
YORU MO-DE เทศกาลสักการะเทพอินาริยามค่ำคืนประจำฤดูร้อนรูปแบบใหม่ การร่วมมือกันของบริษัทออกแบบด้านศิลปะและวัดโทโยคาวะอินาริ จังหวัดไอจิ