Health

Probiotics : เสริมสร้างความแข็งแรงให้ระบบทางเดินอาหารด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีแบบคนญี่ปุ่น
ทำความรู้จัก "โพรไบโอติกส์" จุลินทรีย์ชนิดดี ที่ช่วยเสริมให้ระบบทางเดินอาหารแข็งแรง และแนะวิธีกินอย่างไรให้ห่างไกลท้องผูกและโรคภัยอีกมากมายฉบับคนญี่ปุ่น
นวดบำบัดจัดกระดูกสไตล์ญี่ปุ่น
หลังจากที่ได้ลองฝังเข็มบนใบหน้า และเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วในฉบับที่ 11 ก็ยังมีอีกหนึ่งโปรแกรมที่ดูน่าสนใจ นั่นก็คือ...