Arashiyama

Feel ARASHIYAMA : เกียวโตวันเดย์ทริปที่ย่านเมืองเก่าเคล้ากลิ่นญี่ปุ่นในอดีตอาราชิยาม่า
เกียวโตไม่ว่าจะไปกี่ครั้งก็ยังไม่เคยเบื่อ คราวนี้จะชวนไปชิลที่ย่านเมืองเก่าแสนน่ารัก "อาราชิยาม่า"