Train Station

ทำไมต้องสนใจ…เครื่องตรวจตั๋วรถไฟอัตโนมัติ
สิ่งที่ก็ถือว่าล้ำสมัย เรียบง่ายกว่าการซื้อตั๋ว (สุดแพง) ไปขึ้นเจ้ารถไฟความเร็วสูง และที่สำคัญเชื่อว่า แทบร้อยทั้งร้อยทุกคนก็เคยสัมผัสมันมาแล้วทั้งนั้น!