Yamanashi

คนรักสวนสนุกมีเฮ ฟูจิคิวไฮแลนด์เปลี่ยนใจให้เข้าฟรี!
ชาวสวนสนุกมีเฮ กลางเดือนกรกฎาคมนี้ฟูจิคิวไฮแลนด์เปิดให้เข้าฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย