Yufuin

Oita : ชวนปล่อยใจที่ “โออิตะ” เมืองน้ำพุร้อนเล็กๆ บนเกาะคิวชู
พักกายพักใจให้ธรรมชาติบำบัดที่ "โออิตะ (Oita)" เมืองแห่งน้ำพุร้อนและออนเซ็นในภูมิภาคคิวชู ที่ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองทีมีพื้นที่สีเขียวชอุ่มเป็นอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น
1 Day in Yufuin : การเดินทางไปกับผืนป่ายุฟุอินในภูมิภาคคิวชู
เที่ยวแบบ 1 Day in Yufuin ท่องรถไฟสายความสุข ท่องเที่ยวในภูมิภาคคิวชู เติมความสุขให้ล้นจนไม่อยากตีตั๋วรถไฟกลับ ก็เมืองน่ารักขนาดนี้ ใครจะอดใจไหว :' )