The Apple Cake from Ginza

Tokyo Banana World X Hello Kitty : ความคาวาอี้ ที่การันตีความอร่อย
Tokyo Banana World X Hello Kitty : เมื่อขนมโตเกียวบานาน่า กลายร่างเป็นแอปเปิลลายคิตตี้ !