Sunahama Library

ชวนไปนั่งอ่านหนังสือริมทะเลที่ Sunahama Library ห้องสมุดชั่วคราวบนชายหาดในอิบารากิ
Sunahama Library อีเว้นท์พิเศษที่เปิดให้ไปนั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุดชั่วคราวริมทะเลบนหาด Oarai Sun Beach ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2021 นี้