Love Story

7 เรื่องเล่าจากประสบการณ์เดทของสาวญี่ปุ่น ที่บางเรื่องก็ทำเอาอ้าปากค้าง!
ประสบการณ์เดทของสาวญี่ปุ่น 7 เรื่องที่คุณอาจยังไม่เคยรู้