Love Story

7 เรื่องเล่าจากประสบการณ์เดทของสาวญี่ปุ่น ที่บางเรื่องก็ทำเอาอ้าปากค้าง!
ประสบการณ์เดทกว่า 7 เรื่องที่เล่าออกมาจากปากสาวญี่ปุ่นที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ บางเหตุการณ์ก็ชวนให้รู้สึกช็อคหรือไม่ก็ทำเอากลืนไม่เข้าคายไม่ออก