Washi

ว่าด้วยเรื่องกระดาษ Washi และ Masking Tape แสนน่ารัก
สาวกเครื่องเขียนญี่ปุ่น คงไม่มีใครไม่รู้จัก Washi Masking Tape หรือเทปกระดาษพิมพ์ลายน่ารัก แต่แท้จริงแล้วเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศญี่ปุ่น !