Mifunegaoka Plum Garden : ชมสวนดอกบ๊วยต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่ซากะ (สิ้นสุดแล้ว)
ชมป่าดอกบ๊วยที่บานสะพรั่งในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิที่มิฟุเนะกาโอกะ (Mifunegaoka) ในจังหวัดซากะ บนเกาะคิวชู ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น
ฤดูบ๊วยมาถึงแล้ววววว
เมื่อย่างเข้าสู่เดือนมีนาคม เราก็รู้เลยว่าได้เวลาทำเหล้าบ๊วยกันแล้ว