Geibikei Gorge

POKÉMON with YOU Train : รถไฟสุดคาวาอี้ที่ Pikachu นำทีมปล่อยกระแสไฟฟ้าแห่งรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ในโทโฮคุ
เที่ยวจังหวัดอาคิตะและมิยากิไปกับ Pikachu โดยรถไฟ POKÉMON with YOU Train ขบวนสีเหลืองสดใสในธีมปิกาจูสุดน่ารักที่พร้อมมอบความสุขให้ทุกคนตลอดการเดินทาง
Geibikei Gorge : ล่องเรือโบราณ ฟังเพลงพื้นบ้านและเสียงหัวใจตัวเองที่หุบเขาเกบิเค
ล่องเรือโบราณชมวิวทิวทัศน์ของสายน้ำและขุนเขาที่ "หุบเขาเกบิเค (Geibikei Gorge)" หุบเขาหินที่มีประวัติศาตร์ยาวนานกว่าร้อยปีในจังหวัดอิวาเตะ
Chusonji – Motsuji Temple : ทริปซึมซับบรรยากาศและศึกษาประวัติศาสตร์วัดดังมรดกโลกแสนสงบในอิวาเตะ 
แวะชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดอิวาเตะที่ "วัดโมสึจิ (Motsuji Temple)" และ "วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple)" สองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก