Meigetsuin Temple

Kamakura is calling you : แชร์แพลนเที่ยว “คามาคุระ” แนะจุดถ่ายรูป กิน ช็อปแบบวันเดย์ทริป
แชร์แพลนเที่ยว กิน ช็อปแบบวันเดย์ทริปที่ “คามาคุระ (Kamakura)” เมืองเก่าเคล้าวัฒนธรรมอายุร้อยกว่าปีในจังหวัดคานางาวะ (Kanagawa)