Osaka Museum of Housing and Living

Osaka Museum of Housing and Living มองความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองโอซาก้าด้วยพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอที่อยู่อาศัยยุคสมัยใหม่
พิพิธภัณฑ์ที่จะพาคุณท่องไปในสมัยเอโดะ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นแบบรวบรัดที่ Osaka Museum of Housing and Living